Privacy Policy

Kelkoo Privacybeleid

INLEIDING

Wij (Kelkoo) nemen de privacyrechten van de gebruikers van onze website Kelkoo Gebruiksvoorwaarden (Terms of Use). Dit Privacybeleid is ook van toepassing op ons verzamelen en gebruiken van gegevens die zijn verzameld via cookies en andere trackingapparatuur, hetzij op de Website of elders.  Details van deze inzameling en het gebruik zijn vastgelegd in ons Cookie Policy.  Door de Website te gebruiken of het gebruik van cookies toe te staan, stemt u in met het gebruik van uw Persoonsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u niet akkoord gaat met dit gebruik of als u cookies op uw computer weigert, kan het zijn dat sommige functies van de Website niet voor u beschikbaar zijn.

WIE ZIJN WIJ?

Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, worden verwerkt door Kelkoo SAS, een bedrijf in het Frankrijk geregistreerd ondernemingsnummer 425 093 069. waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 12, rue Godot de Mauroy, 75009, Parijs, Frankrijk.

FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING EN BELANGRIJKSTE TOEZICHTHOUDENDE AUTORITEIT

Wij hebben een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld en u kunt contact met hem opnemen voor verdere vragen met betrekking tot de gegevensverwerking die wij direct per e-mail uitvoeren (dpo@kelkoogroup.com).

Aangezien de voornaamste vestiging van de zeggenschap uitoefenende onderneming van de Kelkoo-groep voor gegevensverwerkingsdoeleinden in Frankrijk is gevestigd, is de Franse gegevensbeschermingsautoriteit: Commission Nationale Informatique et Libertés, 3 Place de Fontenoy - TSA 80715 - 75334 Paris CEDEX 07, Frankrijk, bevoegd voor de grensoverschrijdende verwerking van persoonsgegevens.

PERSOONSGEGEVENS

“Persoonsgegevens” zijn gegevens waarmee u persoonlijk identificeerbaar bent, waaronder (maar niet beperkt tot) uw naam, leeftijd, geslacht, adres, telefoonnummer, e-mailadres, IP-adres, financiële gegevens en andere gegevens waardoor u direct of indirect te identificeren bent die u op elk mogelijk tijdstip en op enigerlei wijze via de Website of elders aan ons bekend maakt.

WANNEER VERZAMELEN WE UW PERSOONSGEGEVENS?

We kunnen na uw toestemming persoonsgegevens verzamelen en verwerken wanneer:

- u een product of dienst bekijkt of koopt van een verkoper die zijn aanbiedingen op onze website vermeldt of via een van onze bedrijfspartners;

- u een klacht indient of een vraag stelt of feedback geeft;

- u accountgegevens verstrekt, wanneer u zich inschrijft of inlogt op uw gebruikersaccount bij ons om van bepaalde diensten gebruik te maken, zoals de Kelkoo Nieuwsbrief, Cashback of Gebruikersrecensies, of wanneer u deelneemt aan wedstrijden, promoties, prijstrekkingen of onderzoeken op de Website;

- u op enig tijdstip persoonsgegevens aan ons of via de Website bekend maakt.

Wanneer de verstrekking van persoonsgegevens optioneel is, zullen wij dat aangeven. Indien u ervoor kiest geen persoonsgegevens te verstrekken, kan het zo zijn dat bepaalde diensten of functies van de Website niet beschikbaar zijn.

HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

Wij kunnen uw persoonsgegevens op de volgende manieren gebruiken:

- voor fraudepreventie en veiligheid op onze website en systemen

- om inzicht te krijgen in de producten die u via de Website of winkeliers hebt bekeken of gekocht, met het doel onze dienstverlening aan u beter en persoonlijker te maken, bijvoorbeeld door u te informeren over producten, diensten, inhoud en speciale aanbiedingen

- om u in staat te stellen deel te nemen aan bepaalde diensten die wij aanbieden, zoals de Kelkoo-nieuwsbrief, de Gebruikersbeoordelingen of op de Website gelanceerde wedstrijd, promotie, prijsuitreiking of enquête of om u op de hoogte te stellen van wijzigingen aan een van deze diensten

- om onderzoek te doen naar een vermoedelijke schending van de Gebruiksvoorwaarden, door u of in verband met u;

- om registratie van uw accountinformatie te verwerken en het gebruik van uw eventuele gebruikersaccount u zou met ons kunnen hebben.

- om er zeker van te zijn dat uw aankoop naar behoren is afgerond op de website van de handelaar of zakenpartner.

DELEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN?

Wij kunnen uw persoonsgegevens als volgt aan andere partijen doorgeven:

- aan geselecteerde en vertrouwde derden, waaronder commerciële partners, die uw persoonsgegevens kunnen gebruiken om u te voorzien van voor u interessante informatie, waaronder informatie over producten en diensten die worden aangeboden door derden. Onze commerciële partners kunnen de bij derden vergaarde informatie voor dezelfde doeleinden gebruiken;

-om zakelijke partners ons te helpen bij het verstrekken van diensten op onze website en alle aanverwante diensten aan u. Dergelijke zakelijke partners zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens te waarborgen tenzij u anders wordt geadviseerd, geen rechten hebben om de persoonlijke informatie over u die wij aan hen voor enig doel te gebruiken, dan wat nodig is om ons te helpen;

- bepaalde samengestelde informatie over websitegebruikers, verkooppatronen, verkeersvolumes en aanverwante onderwerpen kan aan goed bekend staande derden worden verstrekt; daaronder vallen echter geen uw persoonsgegevens;

- aan toezichthouders of juridisch adviseurs in verband met een vermeend strafbaar feit of vermoedelijke schending van de gebruiksvoorwaarden of omdat dat vereist wordt door de wet;

- aan een lid van de Kelkoo groep; en

- indien wij bedrijfsactiviteiten of activa verkopen of kopen, kunnen wij uw persoonsgegevens op vertrouwelijke basis bekend maken aan de potentiële koper of verkoper van die bedrijfsactiviteiten of activa.

HOE KUNT U UW ACCOUNTGEGEVENS EN VOORKEUREN BEWERKEN EN VERWIJDEREN?

U kunt het gebruik van informatie die is in uw apparaat in cookies opgeslagen te voorkomen door het verwijderen of uitschakelen van cookies. Zie ons Cookiebeleid voor meer informatie. U kunt ons vragen om andere persoonlijke informatie over u te verwijderen door te schrijven naar onze Functionaris Gegevensverwerking op het bovengenoemde adres.

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

We bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is voor de doeleinden die worden beschreven onder “HOE GEBRUIKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

HOE BESCHERMEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

We houden ons aan alle standaardpraktijken en hebben strenge veiligheidsprocedures voor het verzamelen, opslaan en bekend maken van persoonsgegevens teneinde onbevoegde toegang te voorkomen en te voldoen aan de relevante Europese en plaatselijke wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens. Alle persoonsgegevens die u aan ons verstrekt worden opgeslagen op onze eigen beveiligde servers of op de beveiligde servers van onze zakelijke partners. Wanneer wij u een wachtwoord hebben gegeven (of u een wachtwoord heeft gekozen) waarmee u toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Website, bent u verantwoordelijk voor geheimhouding van dat wachtwoord. Wij zullen u nooit vragen uw wachtwoord met iemand te delen.

WAT ZIJN COOKIES EN WEB BEACONS EN HOE GEBRUIKEN WIJ DIE?

Een cookie is een kleine hoeveelheid informatie die vanaf de computers van een website naar uw browser wordt verstuurd en op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Een web beacon is een kleine afbeelding (meestal ingebed in een webpagina of e-mail) die een website in staat stelt de gebruikers te tellen die die pagina hebben bezocht of toegang te krijgen tot bepaalde cookies.

Deze trackingapparaten helpen ons om onze Website te verbeteren en om een betere en meer gepersonaliseerde service te leveren, onder andere door ons of onze zakelijke partners in staat te stellen u te voorzien van geselecteerde reclame-inhoud en/of om de voltooiing van uw aankoop te garanderen. We hebben meer details over ons gebruik van cookies uiteengezet in ons cookiebeleid.

U kunt weigeren cookies te accepteren door in uw browser de instelling te activeren waarmee u het instellen van cookies kunt weigeren. Als u deze instelling echter selecteert, hebt u mogelijk geen toegang tot bepaalde delen van onze Website. Tenzij u uw browser zo hebt ingesteld dat cookies worden geweigerd, geeft ons systeem cookies af wanneer u inlogt op onze Website of de websites van onze zakenpartners en stemt u, door onze Website of die websites te blijven gebruiken, in met het gebruik van die cookies zoals beschreven in ons cookiebeleid.

WAAR SLAAN WIJ PERSOONSGEGEVENS OP?

Wij houden persoonsgegevens op servers binnen Europese Unie en uw persoonsgegevens worden niet overgedragen naar een land buiten de Europese Unie. Wij bewaren en verzenden uw Persoonlijke Informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid en de toepasselijke Europese en lokale wetten inzake gegevensbescherming.

TOEGANG TOT GEGEVENS

U heeft recht op toegang tot de persoonsgegevens die wij over u bewaren. Indien u een afschrift van de door ons gehouden persoonsgegevens wenst te ontvangen, verzoeken wij u te schrijven naar onze functionaris voor gegevensbescherming op bovenvermeld adres.

Wij zullen de Persoonsgegevens die wij over u bewaren binnen één maand na uw verzoek verstrekken. Deze termijn kan worden verlengd tot drie maanden, rekening houdend met de complexiteit van uw verzoek, en u wordt van een dergelijke verlenging op de hoogte gesteld.

In geval van gegronde twijfel over uw identiteit, kunnen wij u vragen om ons aanvullende informatie te verstrekken.

Wij kunnen u een kleine redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen om onze kosten te dekken voor het verstrekken van de gegevens van uw Persoonsgegevens die wij bewaren indien wij uw verzoek duidelijk excessief of repetitief vinden.

ANDERE RECHTEN DIE U HEEFT

Naast het hieronder beschreven toegangsrecht kunt u de volgende rechten uitoefenen door een brief te sturen naar onze functionaris voor gegevensbescherming:

- Recht op rectificatie: u hebt het recht om de rectificatie van onjuiste/volledige Persoonsgegevens te krijgen;

- Recht op verwijdering: u hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over u bewaren zonder onnodige vertraging te laten wissen indien (a) deze Persoonsgegevens niet langer nodig is voor de doeleinden beschreven in sectie "HOE GEBRUIK WIJ UW PERSOONLIJKE INFORMATIE", (b) u uw toestemming voor de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons hebt ingetrokken of u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons, (c) u van mening bent dat de Persoonsgegevens die wij over u bewaren op onrechtmatige wijze is verzameld, (d) indien het wissen is vereist krachtens een wetgeving die op ons van toepassing is, (e) de Persoonsgegevens is verzameld met betrekking tot een kind jonger dan 16 jaar;

- Recht op beperking: u het recht hebt om een beperking van de verwerking van uw Persoonsgegevens te krijgen (a) wanneer u de juistheid van uw Persoonsgegevens betwist of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons - een dergelijke beperking zal plaatsvinden gedurende een periode die ons in staat stelt om de juistheid van deze Persoonsgegevens te controleren of om het bestaan te controleren van enige legitieme reden voor ons die uw rechten zou kunnen tenietdoen, (b) wanneer u van mening bent dat de Persoonsgegevens die door ons over u wordt bewaard op onwettige wijze is verzameld, maar om beperking van het gebruik ervan in plaats van het wissen ervan verzoekt, (c) wanneer we de Persoonsgegevens niet langer nodig hebben, maar het voor u noodzakelijk is om een rechtsvordering in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.

- Recht op gegevensportabiliteit: u hebt het recht om de Persoonsgegevens die wij over u bewaren te ontvangen in een gestructureerd, algemeen gebruikt en machineleesbaar formaat en hebt het recht om deze Persoonsgegevens aan een andere aanbieder door te geven of om uw Persoonsgegevens rechtstreeks door te geven aan een andere aanbieder, voor zover technisch haalbaar.

Wij zullen elke ontvanger aan wie uw Persoonsgegevens is verstrekt op de hoogte stellen van enige rectificatie/erasure/restrictie die u eerder hebt aangevraagd, tenzij dit onmogelijk is of het onevenredige inspanningen van onze kant met zich meebrengt.

WIJZIGINGEN IN ONS PRIVACYBELEID

Toekomstige wijzigingen in ons Privacybeleid zullen op deze pagina bekend worden gemaakt. Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 19 juni 2018.

PERSOONSGEGEVENS PLAATSEN OP PUBLIEKELIJK TOEGANKELIJKE PLEKKEN

Een algemeen toegankelijk deel van de Website is een deel dat voor het algemene publiek toegankelijk is en door zoekmachines kan worden geïndexeerd. U bent exclusief verantwoordelijk voor persoonsgegevens die u op algemeen toegankelijke delen van de website bekend maakt en verspreidt. U moet nooit persoonsgegevens van een andere persoon bekend maken, zonder zijn of haar uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.

ANDERE LINKS

Onze Website kan van tijd tot tijd links bevatten naar en van de websites van onze partnernetwerken, adverteerders en gelieerde ondernemingen. Wanneer u een link naar een van deze websites volgt, dient u zich ervan bewust te zijn dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor hun beleid aanvaarden. Controleer dit privacybeleid voordat u via deze websites uw persoonsgegevens verstrekt.

WILT U MEER WETEN?

Indien u nog vragen of opmerkingen heeft over ons Privacybeleid of over de manier waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken, kunt u met ons contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op bovenvermeld adres.